Sommarresa 2010

Det här är en minimalt bearbetad version av en reseberättelse som jag tidigare visat i Svenska Järnvägsklubbens webforum "Postvagnen".
Resan gjordes i juli 2010 och texten är från 2010 - 2011.

Denna reseberättelse Resor Bilder Hem


Del 1 Del 2 Del 3 Del 4 Del 5 Del 6 Del 7 Del 8 Del 9 Del 10 Del 11 Del 12 Del 13 Del 14 Del 15 Del 16 Del 17 Del 18 Del 19 Del 20 Del 21 Del 22


Del 3, Interurban i Milano

black
Resan fortsätter.

black
Vi åker en bit med en Peter Witt vagn på linje 33 till dess norra ändhållplats Via Le Lunigiana. Drygt 500 Peter Witt vagnar (1500 vagnar) byggdes 1928 - 30, och av dessa är c:a 175 fortfarande i trafik i Milano. Ytterligare några går i trafik på andra håll i värden, tex. på F-line i San Francisco.

black
Gott om ståplatser och långbänkar i trä. Ursprungligen fanns en konduktörsplats mitt i vagnen, men sedan länge körs de enmansbetjänade. Biljetter köper man, som överallt i Italien, i en kiosk innan man går på och stämplar i den röda automaten. Biljettkontroll har jag aldrig sett...

black
Sitter man lägst fram på långbänken kan man spana in i den minimala förarhytten.

black
Eller titta in vid ändhållplatsen. Vagnarna har en direktströmskontroller för uppkoppling med en brytkontaktor under vagnen (veven kan röra sig en aning i förhållande till valsen, när man vrider åt höger sluts en krets som kopplar in linjekontaktorn innan valsen börjar vridas för uppkoppling och när veven vrids tillbaks bryts den så kontaktorn faller innan själva kontrollervalsen börjar vridas tillbaks) utan elbroms. Bakom handbromsratten anas ventilen för luftbromsen, som är den enda driftsbromsen. Notera även hastighetsmätarens placering, inget som en Milanesisk spårvagnsförare tittar på...

black
Efter en god stunds väntan kom en 5:a. Vi fortsatte med den till..

black
..den norra ändhållplatsen Niguarda (Parco Nord).

black
På andra sidan gatan inväntar interurbanen mot Desio avgångstid.

black
Måttlig turtäthet, 45 minuts trafik med några insatståg i rusningen och sista tåget vid åtta. Det går även parallell busstrafik med en centralare ändhållplats i Milano.

black
En titt in i manövervagnens förarhytt. Statstjänstemannen och Tysken från Stocksund ville inte åka med ut på landet, men Den Folkvalde tog en tur.

black
Dessa "Bloccato-tåg " består olika äldre vagnar byggda mellan 1940 och 1954 som moderniserades på 60- talet och byggdes om till semipermanent kopplade tågsätt med manövervagn-motorvagn-manövervagn. C:a 45 meter och 60 ton, sth 60 (500 vagnar) eller 70 km/h (800 vagnar).

black
Efter att ha kommit ut en bit verkade det lagom att gå av på en hållplats..

black
..bland grönsakerna.

black
Ganska snart kom ett tåg tillbaks mot Milano. Banan är till största delen enkelspårig, delvis på egen banvall..

black
..och delvis vid sidan av gatan mellan husen. Här och var finns mötesstationer med fjäderväxlar, signaler verkar inte finns varken för växlar eller enkelspår däremot trafikljus i en del korsningar där banan går längs vägen i "stan".

black
Så är vi tillbaks i Milano.

De två (tre) sista interurbanlinjerna Milano - Limbiate och Milano - Desio med sidolinjen Cusano - Milanino lades ned i april 1999, men båda återöppnades snart utanför Milanos stadsgräns efter protester. Utan spårförbindelser med omvärlden.

Limbiatelinjens bröts pga arbeten för Metro M3s förlängning vid Piazza Maciachini och dess del inom Milano är nedlagd och delvis uppriven, men när tunnelbanebygget är färdigt kommer den få anslutning till den. Men Limbratelinjens framtid är nog i praktiken ganska osäker.

Desiolinjens sträcka inom Milano byggdes efter 1999 om till Metrotramvia Nord som trafikeras av stadsspårvägslinjerna 4 och 5.

Karta over interurban linjerna
Spårvägskarta
Niguarda (Parco Nord) ligger vid stadsgränsen på den mittersta av de norra linjerna.

black
Desio interurbanen är nu åter insläppt några meter innanför stadsgränsen där den vänder mitt i gatan. På hitre sidan stoppbockarna..

black
..fortsätter spåret och sitter ihop med stadsspårvägsnätet och Metrotramvia Nord. Stadsspårvägslinjerna 4 och 5 svänger dock vänster..

black
..in i vändslingan. 5:an till vänster har snott runt i slingan och är på väg tillbaks mot centrum.

black
För resenärerna till/från Desiolinjen krävs ett byte tvärs över den tidvis ganska hårdtrafikerade gatan. Och det enda övergångsstället ligger inte riktigt där folk går... Planer finns på åter att koppla ihop Desiolinjen med spårvägsnätet som en förlängning av Metrotramvia Nord och förlänga en stadslinje ända ut till Desio trafikerad med nya låggolvsvagnar för högre hastighet. Troligen innebär det även dubbelspårsutbyggnad. Den som lever får se.

Länk till sida om Milano Interurban tramways

black
Den Folkvalde klev på en spårvagn in mot centrum för att möta upp resten av sällskapet, men eftersom det var varannan vagn vände den redan vid metrostation Maciachini... Istället för att vänta på nästa vagn..

black
..kan man gå en hållplats framåt..

black
.. och ta 2:an vidare. Men det får bli en annan gång.


Nästa del

Del 1 Del 2 Del 3 Del 4 Del 5 Del 6 Del 7 Del 8 Del 9 Del 10 Del 11 Del 12 Del 13 Del 14 Del 15 Del 16 Del 17 Del 18 Del 19 Del 20 Del 21 Del 22


Denna reseberättelse Resor Bilder Hem Upp